Ofiara - Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Żołnierze Wyklęci

Ofiara

Zbiorowość „Żołnierzy wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę.

To ponad 5 tysięcy osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tysięcy zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji).

To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych beż sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tysięcy).

To ponad 250 tysięcy osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami II kategorii w PRL.