Znaczenie - Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Żołnierze Wyklęci

Znaczenie

Powojenne podziemie niepodległościowe – było z pewnością głównym przeciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych powojennych latach.

To między innymi za jego sprawą kolejne sekwencje wprowadzania w Polsce nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały o kilka lat, a w konsekwencji śmierci Stalina – ostatecznie zaniechane.

To z powodu konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana „rozprawa” z kościołem katolickim przesunięta zaś została dopiero na początek lat 50.