Pospolite ruszenie - Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Żołnierze Wyklęci

Pospolite ruszenie

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe – było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych, (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii politycznych (od socjalistów z WRN PPS, po SN i ONR), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.