Powstanie antykomunistyczne - Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Żołnierze Wyklęci

Powstanie antykomunistyczne

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe – z racji skali, zasięgu, trwałości oraz czynnika inicjującego – jakim była agresja obcego państwa – tj. ZSRR wpisuje się w naturalny sposób w polską tradycję insurekcyjną – jako powojenne powstanie antykomunistyczne.

Jego geografia w dość dokładny sposób pokrywa się z mapą inicjatyw powstańczych z 1863 r. będąc potwierdzeniem przywiązania do tradycji niepodległościowych społeczności lokalnych np. Podlasia, Mazowsza.