Wrócimy - Śpiewnik - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Śpiewnik

WRÓCIMY

 

Z za Niemna idziemy – z za Bugu,

My z ziemi ojczystej wygnańcy...

Z miast naszych i z roli od pługu-

Pod strażą idziemy jak brańcy.

Wróg nasze zagarnął wszak ziemie

I wdarł się przemocą do domu –

Bezdomne więć odtąd my plemie,

Bez dachu wśród burzy i gromu!

Lecz nic! – wszak nas burza chowała,

I grom wszak był naszym piastunem,-

Więc myśl w nas się budzi zuchwała,

By zerwać przymierze z piorunem!

I ufni w przymierza porekę,

I ufni w skuteczny cios gromu –

Wrócimy! - by zmiażdżyć tę rękę,

Co precz wygoniła nas z domu!

Żołnierze z oddziału PAS Okręgu Białostockiego NZW, drugi od lewej sierż. Ryszard Sosnowski „Wydra”,

obok NN „Cichy”.