Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 4: Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych - Publikacje OBBH IPN w Warszawie - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Publikacje OBBH IPN w Warszawie

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 4: Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 4: Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011, 784 s. + wkładka zdjęciowa

Książka „Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” to czwarty już tom z regionalnej serii „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956” (teren opisany w książce wchodzi obecnie w skład dwóch powiatów – Siedlce i Łosice). Podjęte przez zespół historyków Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej badania ukazują zapomniane karty najnowszej historii Polski. Na opisywanym terenie mamy do czynienia z niezwykle interesującymi zjawiskami – takimi jak wielość inicjatyw organizacyjnych podziemia niepodległościowego, udział żołnierzy obozu narodowego w strukturach poakowskich (w Zrzeszeniu WiN), zadziwiająca długotrwałość oporu stawianego przez podziemie komunistom oraz szerokie poparcie udzielane przez społeczeństwo „ostatnim leśnym”. Przedstawiony w niniejszym tomie materiał pokazuje skalę oporu społeczeństwa Ziemi Siedleckiej i skalę represji zastosowanych przez komunistów.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Podziemie niepodległościowe w powiecie Siedlce po 1944 roku
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

Kalendarium ważniejszych działań zbrojnych podziemia niepodległościowego na terenie powiatu Siedlce (X 1944 – XII 1954) 
Kazimierz Krajewski 

Wojna rewolucyjna – sowietyzacja Podlasia przez funkcjonariuszy PUBP w Siedlcach po roku 1944 (zarys problematyki) 
Mariusz Bechta

Polska Partia Robotnicza w powiecie siedleckim. Paradygmat badawczy na czasy po komunizmie 
Dariusz Magier

Straty osobowe powiatu siedleckiego w latach 1944–1954 (próba bilansu) 
Mariusz Bechta, Kazimierz Krajewski

ANEKSY

Nr 1. Dokumenty struktur niepodległościowych działających na terenie powiatu Siedlce 
wybór i opracowanie Kazimierz Krajewski

Nr 2. Dokumenty wytworzone przez UB, MO, KBW, LWP oraz PPR-PZPR 
wybór i opracowanie Kazimierz Krajewski

Wykaz skrótów
Bibliografia selektywna
Indeks nazwisk i pseudonimów