11 Grupa Operacyjna NSZ - Album - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Album

11 Grupa Operacyjna NSZ

11 Grupa Operacyjna NSZ utworzona została latem 1946 r. na bazie ocalałych struktur Okręgu NSZ. Mimo, iż posługiwała się nazwą NSZ, stanowiła faktycznie niezależną strukturę Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Obejmowała swoim zasięgiem pogranicze województw warszawskiego oraz pomorskiego (bydgoskiego), w tym powiaty: sierpecki, rypiński, mławski, lipnowski, włocławski, płoński, płocki oraz częściowo działdowski i ciechanowski.

Twórcą i komendantem tej struktury był por. Stefan Bronarski „Liść”, „Roman” – b. dowódca Kedywu w Inspektoracie Płockim AK. 11 GO NSZ kontynuowała walkę z komunistycznym reżimem po 1947 r., włączając w swoje szeregi żołnierzy ROAK z Obwodu „Mewa”, którzy nie zdecydowali się na ujawnienie. Jej ośrodek dowódczy został rozbity przez UB w styczniu 1948 r.