Ruch Oporu Armii Krajowej na Mazowszu - Album - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Album

Ruch Oporu Armii Krajowej na Mazowszu

Na „gruzach” pozostałych po AK wyłoniło się kilka organizacji posługujących się nazwami: Samoobrona Społeczna, Druga AK. Struktury te w drugiej połowie 1945 przybrały nazwę Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK). Nie posiadały one jednolitego dowództwa, funkcjonując jako jednostki zupełnie samodzielne.

Na Mazowszu wyłoniły się cztery jednostki ROAK: batalion terenowy „Znicz” dowodzony przez kpt. Pawła Nowakowskiego „Leśnika”, Inspektorat Mazowiecki ROAK dowodzony przez ppor. Stanisława Rożka „Przeboja”, obwód „Mewa” dowodzony przez wach. Jozefa W. Marcinkowskiego „Łysego” oraz obwód „Rybitwa”.